Γενική Κατάταξη Εταιριών

Οι πρώτες 5 εταιρίες στη γενική κατάταξη* είναι:

COMPANY FINAL MEDALS STANDING 
Rank Country Club GOLD SILVER BRONZE
1 France ASSOCIATION VEOLIA CLUB 14 8 9
2 Greece HELLENIC POLICE 12 6 4
3 Iran Federetaion of Amatuer Workers Sports of Iran (FAWSI) 6 6 4
4 France DASSAULT SPORTS 4 2 4
5 Germany SG-STERN DEUTSCHLAND 2 6 5

 

*Τα κριτήρια για την ανάδειξη των 5 πρώτων εταιριών ήταν η συλλογή μεταλλίων σε:

  • Ομαδικά Αθλήματα
  • Αθλήματα με Ομαδική Βαθμολόγηση
  • Αθλήματα που ήταν αδύνατη η Ομαδική Βαθμολόγηση